Què fem

Els objectius de la Federació

Els objectius principals de la federació, i reconeguts als estatuts, sempre han estat aquells àmbits que depassen les capacitats de cada colla per ella mateixa, i que són d’interès general per a totes les colles com ara:
 • Fomentar i donar a conèixer els Falcons.
 • Promoure la cultura popular i tradicional catalana.
 • Vetllar pels interessos generals de les colles falconeres.
 • Tractar i gestionar temes comuns, com poden ser l’assegurança d’accidents de les colles o l’assegurança de responsabilitat civil.
 • La gestió i comanda dels elements de seguretat.
 • Promoure l’organització de trobades de Falcons.
 • L’adhesió a d’altres federacions, agrupacions, etc que siguin d’interès comú i per la defensa de la pròpia disciplina.
 • Vetllar pels elements distintius del moviment falconer.
A raó de ser de la pròpia federació i com a necessitat comuna de les entitats membre s’han afegit altres objectius com:

 

 • Representar a totes les colles davant d’organismes generals.
 • La promoció i control d’aparició de noves colles, vetllant per mantenir l’esperit i característiques típiques dels falcons.
 • Vetllar per la seguretat i prevenció de possibles riscos.
 • Donar suport legal i administratiu.
 • Gestió d’ajudes i subvencions comunes.
 • Facilitar informació que sigui de rellevància, entre d’altres.
 • Ser punt de trobada i d’entesa per a les colles federades i davant de conflictes que puguin sorgir.
 • Estar presents a mode de mediadors en possibles conflictes que sorgeixin dins les colles, si aquestes ho requereixen.
 • Arxivar i salvaguardar la documentació d’interès de la pròpia disciplina.
 • Millorar la promoció i difusió del fet falconer fent ús de les xarxes socials.

Els principis que defineixen a la Federació

El consens, treball en equip, la equitat, la igualtat, la seguretat, el suport, la transparència, la legalitat, l’organització, el respecte, el compromís, la confiança, i l’ajuda són els valors que defineixen la Federació i són els que volem transmetre.

El futur de la Federació

La Federació seguirà treballant desinteressadament per mantenir viu l’esperit falconer, per fer-lo créixer, difondre’l i que sigui una disciplina coneguda i respectada.

Així mateix es plantegen nous reptes per la federació com ara:

 

 • Millorar la difusió d’informació vers les colles, i del propi moviment falconer
 • Vetllar per un creixement no només del fet falconer sinó que també de cada colla, i dels objectius a assolir
 • Vetllat per la difusió i promoció de la Trobada Nacional de Falcons en poblacions en les que no hi ha representació de la disciplina, o va deixar de ser-hi.

Aquest text és fruit del consens de les colles federades a la Federació de Colles de Falcons de Catalunya, aprovat en l’Assemblea General Extraordinària del 30 de gener del 2016.  Podeu consultar el document íntegre clicant al següent enllaç Document de Consens – Què és la Federació

falconsquefem
Falconsquefem1
falconsQuefem2
falconsquefem3
quefem

Segueix-nos a les xarxes socials

facebookinst